Agon Channel live

* Channel: Agon Channel

Agon Channel

Agon Channel

* keyword Google search: Agon Channel live
* Description: Agon Channel është një televizion shqiptar i themeluar në 5 Prill 2013 nga Francesco Becchetti një biznesmen italian. Me studio, regji në shtetin shqiptar sinjali i Agon Channel transmetohet në Europë e më pas synon të transmetohet edhe në botë. Me një staf italo-shqiptar AgonChannel ka arritur një sukses. Prodhimet e Agon Channel dhe formatet e marra nga shtetet e tjera rezultojnë të suksesshme dhe kanë arritur një audiencë të konsiderueshme në shtetin shqiptar. Transmetimi i parë i Agon Channel nisi në 5 Prill 2013 në platformën televizive Tring Digital. Tashmë Agon Channel transmeton edhe në rrjetin Analog në 32UHF (kanali numër 8 sipas një kërkimi automatik), brenda këtij viti do të jetë në transmetim në rrjetin dixhital tokësor edhe me një kanal në Itali dhe me Agon EUROPE.
* History:
* Sector: Europe
* Facebook; https://vi-vn.facebook.com/
* Twitter: https://www.youtube.com/
* You Tube: https://www.youtube.com/
* Home: http://www.agonchanneltv.com/
* Stream : http://www.agonchanneltv.com/
* Country: Albania
* capital: Tirana
* Language: Albanian
* Category: General

qc
qc
pc