DR HOUSE – TERAZ W HD! live

* Channel: DR HOUSE – TERAZ W HD!

DR HOUSE - TERAZ W HD!

DR HOUSE – TERAZ W HD!


* keyword Google search: DR HOUSE – TERAZ W HD! live
* Description: DR HOUSE – TERAZ W HD! – kana? Telewizji Polsat skierowany g?ównie do Polaków mieszkaja;cych za granica;. Nadawanie kana?u rozpocze;to 1 marca 1997.
* History: Dynamiczny i bezprecedensowy rozwój Polsatu oraz niewykorzystana koncesja na nadawanie satelitarne spowodowa?y podje;cie decyzji o uruchomieniu nowego, wy?a;cznie satelitarnego kana?u telewizyjnego. Swoje nadawanie zainaugurowa? 1 marca 1997 pojawiaja;c sie; jako kana? filmowy. Przez pierwszy miesia;c nadawania na antenie stacji pojawia?y sie; wy?a;cznie filmy, pocza;tkowo nadawane w ramach „Festiwalu Filmowego Otwarcia”. Przez d?uz.szy czas w prawym dolnym rogu ekranu widnia? napis „TEST”. Póz’niej stacja przeznaczona by?a przede wszystkim dla kobiet, dzieci i m?odziez.y. Stacja emitowa?a w latach 90. programy disco polo: “Disco Relax”, “Disco Polo Live”, “Muzyczne rozmaitos’ci”.
* Sector: Europe
* Facebook; https://vi-vn.facebook.com/
* Twitter: https://www.youtube.com/
* You Tube: https://www.youtube.com/
* Home:
* Stream :
* Country: Poland
* capital: Warszawa
* Language: Polish
* Category: General

qc
qc
pc